• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Muzyka a terapia: Jak dźwięki mogą pomagać w leczeniu.

Specyficzną formą umowy o pracę jest praca na akord. Jest to praca, w której wynagrodzenie dostajemy od ilości wykonanej pracy, a nie stawkę dzienną bądź godzinową. Wynagrodzenie wypłacane w taki sposób uważane jest za sprawiedliwsze, albowiem nie ma dyspozycji oszukiwania chlebodawcy, wykonaliśmy zadanie i za przedstawioną ilość dostajemy pieniążki. Jest to wybitnie korzystne zarówno dla pracobiorcy, jak oraz dla pracodawcy. Pracobiorca wie, na ile zapracował, natomiast pracodawca nie musi stale kontrolować pracowników, albowiem wiedząc, że sami uzależniają wysokość własnego wynagrodzenia, są pilniejsi – oto przyład na witrynie internetowej ANCHOR. Niezwykle istotne przy pracy na akord jest określenie ostatecznego wyglądu i jakości wykonywanej działalności, albowiem w wielu przypadkach praca wykonywana na ilość nie jest zbyt wysoka jakościowo. Jeśli nie będzie określonych norm, co do jakości są w stanie pojawiać się niedomówienia. Taki system pracy niezmiernie wielokrotnie wykorzystywany jet na gospodarstwach rolnych, ale też bardzo należytym jej przykładem jest wszelkiego typu praca chałupnicza.

1. Kliknij dla szczegółów

2. Więcej informacji

Filmy a inspiracje literackie: Jak literatura wpływa na kinematografię.

Categories: Hobby

Comments are closed.