• SUBSCRIBE
  • FACEBOOK
  • TWITTER

Leczenie zaburzeń jedzenia u nastolatków

Aby pozostać lekarzem trzeba skończyć zawiłe studia lekarskie, odbyć staż w szpitalu lub przychodni i dopiero wówczas wolno rozpocząć prowadzenie samodzielnej praktyki lekarskiej. W Polsce tytuł doktora zdobywa się zamykając sześcioletnie, jednolite studia na wydziale medycznym dowolnej uczelni medycznej. Dyplom zdobyty po jej ukończeniu jest równorzędny z normalnym dyplomem magistra. Absolwent ma niemniej jednak tytuł doktora medycyny, a nie magistra. Prawo wykonywania zawodu zdobywa się po odbyciu ponad rocznego stażu w wybranej placówce, gdzie niejednokrotnie przeprowadza się usg warszawa bielany. Tytuł lekarza specjalisty otrzymuje się po około 5 latach wyjątkowego szkolenia z wybranej dziedziny medycyny. Odbywa się ono w trakcie pracy zawodowej. Wolno zrobić więcej niż jedną specjalizację, np. neurologię oraz psychiatrię. Pilnie poszukiwani lekarze specjaliści muszą się ciągle kształcić, ponieważ medycyna to jedna z najszybciej rozwijających się gałęzi wiedzy. Ważne jest czytanie specjalistycznej prasy, nowinek lekarskich oraz udział w konferencjach czy sympozjach medycznych.

1. Przejdź do strony

2. Przeczytaj więcej

3. Zobacz stronę

4. Przeczytaj więcej

5. Znajdź więcej

Categories: Medycyna

Comments are closed.